Livsmedel och förädling

Utöver virke så kan skogen bidra med bland annat olika former av livsmedel.

I Sverige är intresset och möjligheterna för privata skogsägare att dra nytta av produktion och försäljning av icke-träbaserade skogsprodukter än så länge ett relativt outforskat område med stor utvecklingspotential för framtiden. Användningen av björksav som livsmedel och som medicinska produkter har en lång tradition i Sverige men den kommersiella användningen är för närvarande låg jämfört med länder som Finland, Estland och Ryssland. Men hur ser villkoren och möjligheterna för produktion av björksav? Går det att utveckla ett företagande kring detta? Vilka är i så fall utmaningarna?

På Skogsstyrelsens webbplats finns mer information om hur du kan sköta björkskog. Besök skogsskötselserien och lär dig mera. Länkar finns på denna sida.

  • Senast uppdaterad: 2024-02-23