Rönnbär.  Foto: Mostphotos

Det nationella skogsprogrammet

I maj 2018 fattade regeringen beslut om ett nationellt skogsprogram för Sverige. Skogsprogrammets vision är: ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Skogsstyrelsen bistår i genomförandet av det nationella skogsprogrammet

  • Senast uppdaterad: 2023-11-02