Kantzon med träd och buskar utmed Fylleån, Halland. GRIP on LIFE

Statistik

Skogsstyrelsen är ansvarig myndighet för statistik om produktion, sysselsättning samt miljö och sociala frågor i skogsbruket.

Här på statistiksidorna finns statistik som ingår i Sveriges officiella statistik och resultat från andra undersökningar.