Information om valt Skog och Historia objekt

ObjektID: 3056052

Beskrivning
Ensamliggande brunn, trekantig stensättning av kalksten, 1,5m sidor. Numera igenfylld av sten.
Sakord Tradition Lämningsnamn Alternativa namn
17 - Brunn/kallkälla
Län Kommun Orientering X Y Geometrisk typ
ÖREBRO LÄN KUMLA 60m SÖ om SödraHällkistan. 15,22768 59,10787 Punkt
Registerstatus Inventeringsdatum
1 - Inventerad 1998-08-28