Information om valt Skog och Historia objekt

ObjektID: 1015464

Beskrivning
Röjningsröseområde, 400x50m (N-S). I området finns ca 20 röjningsrösen, 2-4m i diam, 0,1-0,4m h. Stenstorlek svårdebömbar p.g.a kraftig övertorvning. Ett enskild röse i SÖ har en fördjupning som är kallmurad, öppning mot S. Vid återbesök 2007-10-26 av Kumlagr hade vi svårigheter att lokalisera dessa rösen. Mycket obefintliga. Vi lägger in ett område enligt tidigare inventerares uppgifter.
Sakord Tradition Lämningsnamn Alternativa namn
32 - Fossil åker
Län Kommun Orientering X Y Geometrisk typ
ÖREBRO LÄN KUMLA Omedelbart syd om riksväg 51/52 i höjd med Fagerbjörka 15,26522 59,13240 Yta
Registerstatus Inventeringsdatum
1 - Inventerad 2000-12-19