Information om valt Skog och Historia objekt

ObjektID: 1015409

Beskrivning
Torplämning bestående av 1) Husgrund, 8x7m (N-S), 0,3-0,6m h. Grundstenar huggna i granit, längd 0,5-1,2m och bredd 0,3m. Hög av murstocksrester belägen i mitten av grunden. 3m i diam, 1m h. Tegelstensrester.
Sakord Tradition Lämningsnamn Alternativa namn
83 - Lägenhetsbebyggelse Se inventerarens kommentar Karlstorp
Län Kommun Orientering X Y Geometrisk typ
ÖREBRO LÄN KUMLA 35m Ö om väg Sakab - Kvarntorpskorset. 15,28091 59,12777 Yta
Registerstatus Inventeringsdatum
1 - Inventerad 1999-04-29