Information om valt Skog och Historia objekt

ObjektID: 1015235

Beskrivning
Industrilämning, 16x12m (N-S). I SV hörnet finns 1) Rektangulär grop, 2,5x2,0m (Ö-V), 0,5m dj. Murad av tegelstenar. I mitten ett betongfundament med trärester. I SÖ hörnet finns 2) Ett betongfundament, 0,7x0,4m (Ö-V), 0,8m h. Ingjuten i balk.
Sakord Tradition Lämningsnamn Alternativa namn
65 - Industri, övrig Se inventerarens kommentar
Län Kommun Orientering X Y Geometrisk typ
ÖREBRO LÄN KUMLA 30m V om väg Ytongbanan - Hällabrottet. 15,23062 59,11688 Yta
Registerstatus Inventeringsdatum
1 - Inventerad 1999-04-27