Information om valt Skog och Historia objekt

ObjektID: 1015209

Beskrivning
Husgrund, 29x9m (Ö-V), 0,4-1m h, av 0,3-1m st stenar. Kallmurad.
Sakord Tradition Lämningsnamn Alternativa namn
83 - Lägenhetsbebyggelse Se inventerarens kommentar
Län Kommun Orientering X Y Geometrisk typ
ÖREBRO LÄN KUMLA 400m ÖSÖ om Sakab. 15,28721 59,11514 Yta
Registerstatus Inventeringsdatum
1 - Inventerad 1999-05-19