Information om valt Skog och Historia objekt

ObjektID: 1015119

Beskrivning
område med röjningsrösen, 600x350m (NÖ-SV) med en stensättningsliknande hög och ensamliggande vattenbrunn. 1) Röjningsrösen, 140 st, 3-8m i diam och 0,3-1,5m h, av 0,05-0,8m st stenar, natur- och kalksten.Röjningsrösena är runda och ovala 2) Stensättningsliknande lämning, 20m diam och 2,5m h, av 0,1-0,8m st stenar. Tendens till kantkedja. 3) Ensamliggande vattenbrunn, 1,5m diam av kalksten, igenfylld. Brunnen är belägen i NV delen av området. I SÖ delen av området finns ett antal gropar, troligen täckt- eller prospekteringsgropar. Arkeologens kommentar: Nr 2) skall ha eget nummer och besiktning. Finns stenröjda ytor ? eller tydlig f.d. åker.
Sakord Tradition Lämningsnamn Alternativa namn
32 - Fossil åker Se inventerarens kommentar
Län Kommun Orientering X Y Geometrisk typ
ÖREBRO LÄN KUMLA Fastighet: Tripphult 1:2. Området omges av Hynneberg, Bysta, Yxhult och Hällabrottet. 15,21829 59,10812 Yta
Registerstatus Inventeringsdatum
1 - Inventerad 1998-09-03