Information om valt Skog och Historia objekt

ObjektID: 1015107

Beskrivning
Torplämning, 50x40m (Ö-V) bestående av 1) Husgrund med förstubro, är 5*5m och består av kalksten 0,15m h. Förstubron är 1,2x0,7m och ligger i SV. I grunden finns rester av tegel och betong. 2. Jordkällare 7x4 m (NÖ-SV), 2m h, av kallmurad kalksten. I den NÖ delen av området är 3. Terrassmur, 40m l (NV-SÖ), kallmurad av kalksten. I den NV delen av lämningen är 4. Terrassmur, 30m l (NÖ-SV), kallmurad av kalksten. Området avgränsas i N och S av kalkstenmurar. Storleken på grunden saknas? Behövs mer koordinater för att göra ett område.
Sakord Tradition Lämningsnamn Alternativa namn
83 - Lägenhetsbebyggelse Gropastugan
Län Kommun Orientering X Y Geometrisk typ
ÖREBRO LÄN KUMLA Fastighet: Norra Yxhult 1:1, 50m ÖSÖ om bostadshus Hynneberg 1:11. 15,22781 59,107 Yta
Registerstatus Inventeringsdatum
1 - Inventerad 1998-08-26