Information om valt Skog och Historia objekt

ObjektID: 1015085

Beskrivning
Område med röjningsrösen 200x75m (NÖ-SV) bestående av 23 röjningsrösen 2-7m i diam. och 0,2-0,8m h, av 0,1-0,7m st stenar.
Sakord Tradition Lämningsnamn Alternativa namn
32 - Fossil åker Se inventerarens kommentar
Län Kommun Orientering X Y Geometrisk typ
ÖREBRO LÄN KUMLA Fastighet: Norrtorp 5:1, V. om kommungräns Kumla-Hallsberg 15,28674 59,10574 Yta
Registerstatus Inventeringsdatum
1 - Inventerad 1998-09-18