Utsikt över landskap med barrskog och sjö.

Regionala skogsstrategier

Alla Sveriges län arbetar med regionala skogsstrategier och skogsprogram för att bidra till det nationella skogsprogrammet. Arbetet koordineras av respektive länsstyrelse eller region. Dialog och samverkan är nyckelord. Intressenter från skogens hela värdekedja deltar. Här kan du läsa mer om arbetet med regionala skogsstrategier och få tips om regionala projekt, aktiviteter och evenemang.

Om regionala skogsstrategier

De regionala skogsstrategierna/skogsprogrammen ska bidra till att genomföra det nationella skogsprogrammets vision och mål.  De ska

  • leda till utveckling av det skogliga företagandet
  • bidra till fler arbetstillfällen
  • uppmuntra innovationer
  • stärka utvecklingen mot ett biobaserat samhälle. 

Strategierna ska bygga på regionala förutsättningar, intressen och behov. De ser därför ganska olika ut. Några län är redan klara med sina strategier och har börjat arbeta enligt dem, medan andra befinner sig i en inledande fas.

Länsstyrelser och regioner kan söka pengar från Skogsstyrelsen för att koordinera arbetet med regionala skogsstrategier i sina län. För 2022 finns 5 miljoner kronor. 

  • Senast uppdaterad: 2023-01-04