Drönarbild över skogsområde. Foto: Patrik Svedberg

Röjsågsutbildning Nivå RARB − repetition

Den här utbildningen ger dig repetition om de kunskaper och färdigheter kring som krävs för att klara ett säkert och effektivt arbete med röjsåg vid både enklare röjningsarbeten, som röjning av gräs och sly, samt vid ungskogs- och underväxtröjning.

Utbildningen syftar till att befästa de kunskaper som krävs för att klara ett säkert och effektivt arbete vid vanligt förekommande röjningsarbeten. Fokus är på praktiska övningsmoment med kontroll av fällriktning med enkelsnittsteknik av klenare träd samt omlottsågningsteknik för lite grövre träd. Vi går även igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, hantering och skötsel av säkerhetsutrustning.

Målsättningen är att du ska klara proven för röjsågskörkort nivå RARB enligt de krav som ställs inom Säker Skog. Utbildningen vänder sig främst till dig som är van röjsågsanvändare och som tidigare har genomgått grundläggande utbildning i röjsåg motsvarande lägst nivå RB, men som saknar röjsågskörkort nivå RARB.

Utbildningen inkluderar ett praktiskt och teoretiskt prov. Godkända prov ger dig röjsågskörkort nivå RARB. Du kan även välja att gå utbildningen utan att köra upp. För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs. Du får dock inte arbeta ensam med röjsågen förrän du har fyllt 18 år.

Efter genomförd och godkänd utbildning får du ett utbildningsintyg.

Skogsstyrelsens försäkring täcker inte eventuella olyckshändelser för deltagare på utbildning. Du bör därför ha en olycksfallsförsäkring som gäller vid utbildningstillfället.

Omfattning

Två dagar, inklusive praktiskt och teoretiskt prov.

Pris

6 000 kronor inklusive moms.

Förkunskaper

Grundutbildning lägst Nivå RB, utan körkort.

Material

Boken Röjsågning och annan skogsvårdsteknik ingår.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-18