Skogens möjligheter är Värmlands framtid – konferens i Karlstad 23 november

21 november 2016

Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Värmland bjuder in till en heldagskonferens om länets skogar och deras betydelse för länets utveckling.

Skogsriket Värmland är ett samarbete mellan Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Värmland. De senaste tre åren har man arbetat för att lyfta länets skogar som arena för regional utveckling.

– Vi arbetar med ökad regional vidareförädling av skogens produkter och förbättrad kompetensförsörjning inom skogen, framförallt med kvinnor i fokus. Dessutom försöker vi underlätta för och öka besöksnäringen i Värmland, säger Linda Jakobsson, projektledare, Skogsstyrelsen.

Konferensen inleds av Kenneth Johansson, landshövding och därefter följer bland annat inblickar i en naturturismföretagares vardag, praktikprogram för skogsnäringen och vad träråvara kan användas till, nu och i framtiden. Moderator är Jenny Sjöstedt, jägmästare på Stora Enso bioenergi.

Media är välkomna att delta under hela eller av delar av konferensen. Läs hela programmet.

Tid: onsdag 23 november kl.9.00–16.15

Plats: Gustaf Fröding hotell, Höjdgatan 3,Karlstad

Mer information:

Linda Jakobsson, projektledare, Skogsstyrelsen, 0570–475 82
Christina Wikström, titel, Länsstyrelsen Värmland, 010–224 73 42
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30