Avverkningar i Jämtland följs upp med helikopter

13 oktober 2016

Den 13 och 14 oktober följer Skogsstyrelsen, med hjälp av helikopter, upp hur det går med återväxten av skog i norra och västra Jämtland.

– Vi har använt oss av helikopter i ett par år nu och det effektiviserar verkligen vårt arbete, då vi har möjlighet att dokumentera betydligt fler områden. Förutom att kontrollera återväxten av skog, så ska vi dokumentera hur hänsyn tagits till mark och vatten vid avverkningarna samt var det finns skog angripen av skadeinsekter, säger Peter Newman, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen genomför fältbesök varje år som en del av myndighetens tillsynsarbete. En del av det är att kontrollera om det kommer ny skog efter avverkning. De kommande dagarna besöks cirka 330 områden där skogen avverkades säsongen 2012/2013 eller tidigare.

Efter avverkning ska skogsägaren se till att det kommer upp ny skog och det kan göras på flera olika sätt; plantering, naturlig föryngring eller sådd. Det som kontrolleras är vilka åtgärder som utförts, om åtgärden är lämplig på marken och om skogsvårdslagens krav på antal plantor per hektar uppfylls. Efter en kontroll skickas brev till markägarna med vägledning om lämpliga åtgärder på de hyggen som inte är godkända.

Observera att dagarna för flygning kan ändras med kort varsel beroende på väderförhållandena. Om stresskänslig boskap, till exempel hästar och kor syns i de områden där flygningarna sker, så avbryts inflygningarna.

Medier intresserade av stillbilder från helikopterflygningen kan kontakta Barbro Eriksson.

Mer information:
Peter Newman, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0647–66 55 72
Barbro Eriksson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0640–175 47
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30