3300 skolelever deltar på Skogens dagar – invigning 17 maj kl.9.00 på Norra fältet

16 maj 2016

Den 17 och 18 maj drar 3300 grundskolelever från hela Värmland till skogs i Karlstad. På Norra fältet vid Sandbäckstjärn får de lära sig mer om skogen på temana Skogen, Trävaror, Massa och papper samt Fritid, klimat och säkerhet i skogen.

Skogens dagar anordnas var tredje år av Skogen i skolan som är ett samarbetsprogram mellan skolan och skogsnäringen. Ett trettiotal företag och organisationer i Värmland ingår. Dagarna invigs tisdagen den 17 maj kl.9.00. Deltar vid invigningen gör Jens Meyer, Skogen i skolan Värmland och Maria Hollander, VD Paper province.

– Vi bygger upp ett stort aktivitetsfält med stationer kring fyra olika teman som klasserna valfritt får besöka under vägledning av studenter från Gammelkroppa skogsskola. De får testa många olika aktiviteter och däremellan finns det möjlighet att grilla korv och smaka på Skogsstyrelsens kolbullar, säger Jens Meyer, projektledare Skogen i skolan.

  • Tema skogen visar det moderna skogsbruket och hur nya hjälpmedel som GPS och fältdatorer används. Eleverna får följa skogsbrukets kretslopp från frö till plantering, röjning, gallring och slutavverkning. De får lära mer om hur biobränslen ger värme och el samt om vikten av naturskydd och allemansrätt. Timmerbil, TYA transportsimulator, skördarsimulator och skördare finns på plats.
  • Tema trävaror visar timmerstockar och sågade trävaror i olika former samt det senaste inom träförädling. Här får eleverna själva såga, spika och bygga fågelholkar.
  • Tema massa och papper visar produkter som tillverkas av vätskekartong och pappersmassa och eleverna får göra sitt eget papper.
  • Tema fritid, klimat och säkerhet i skogen ska ge eleverna kunskap om hur skogen kan användas för att främja hälsa och välbefinnande. Ett flertal organisationer deltar och visar orientering, vilt, överlevnad, första hjälpen och hur man håller rent i naturen. Där finns även en motorsågsskulptör i full aktion.

Karta över aktivitetsområdet.

Mer information:
Jens Meyer, projektledare Skogen i skolan Värmland, 054–55 57 16
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30