Skogsdag för nyanlända på Storkasberget

10 maj 2016

Den 11 maj anordnar Skogsriket Värmland och Skogskvinnorna i Värmland en skogsdag för ett 60-tal nyanlända.

– Syftet med dagen är att berätta om Sveriges skogsnäring och samtidigt bidra till att göra naturen mer tillgänglig även för dem som nyss kommit till Sverige, säger Linda Jakobsson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Dagen arrangeras av Skogsriket Värmland och Skogskvinnorna i Värmland i samarbete med SFI i Arvika. Deltagarna kommer få information om svenskt skogsbruk, allemansrätt och uteliv under en skogstur på Storkasberget samt steka pannkakor över öppen eld.

Utomhusdagen har föregåtts av en utställning om skogsbruk, svenska djur och allemansrätt samt föreläsning i samma ämnen på SFI. I fält kommer gruppen delas upp i mindre grupper för skogsvandringar och utomhusmatlagning.

– Vid föreläsningarna fick vi många spännande och varierande frågor. De har inte så mycket erfarenhet av skog och allemansrätt och vi vill med försöka ge dem en första kontakt och tillgång till naturen i Värmland, säger Linda Jakobsson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Tid:11 maj kl.9.00–14.00

Plats: Storkasberget, söder om Arvika

Medier är välkomna att närvara under dagen. Anmäl er gärna i förväg till Linda Jakobsson, Skogsstyrelsen.

Mer information:
Linda Jakobsson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0570–475 82
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30