Nu ska kulturmiljöerna inte längre köras över – se skogsbrukets utmaning i fält i Tranemo 22 april

18 april 2016

Den 22 april träffas skogsbruk, organisationer och myndigheter för att presentera resultat från olika projekt och åtgärder för att ta bättre hänsyn till skogens forn- och kulturlämningar i Västra Götaland.

Åtgärdsgruppen för Levande skogar i Västra Götaland träffas två gånger per år för att bland annat följa upp överenskomna åtgärder kring miljöhänsyn i skogsbruket. Den 22 april är temat forn- och kulturlämningar och hur de alltför omfattande skadorna på dem kan förhindras.

Deltar gör bland andra Peter Ask från Sveaskog, Tony Axelsson från Vida skog samt Catrin Sandberg, Göran Lundh och Lars Ekberg från Skogsstyrelsen.

  • Peter Ask redogör för de branschgemensamma riktlinjer kring forn- och kulturlämningar som nyligen antagits.
  • Tony Axelsson och Göran Lundh berättar om nya målbilder, kring bland annat körskador, som arbetats fram.
  • Lars Ekberg presenterar senaste nytt från programarbetet med nationella skogsprogrammet på Näringsdepartementet.

Medier är välkomna med ut i skogen där Catrin Sandberg och Göran Lundh visar konkreta exempel på när bra hänsyn har tagits till kulturmiljöer vid en avverkning och när det av olika anledningar inte gått bra.

– Genom att utbyta erfarenheter och lära av varandra, både när det gått bra och mindre bra och ta med den kunskapen ut till nästa avverkning, så kan vi vända trenden och minska skadorna, säger Bo Hultgren, Skogsstyrelsen.

Tid: fredag 22 april, kl.9.30–15.00. Medier är välkomna kl.9.30.

Plats: Samling vid kyrkan i Tranemo.

Mer information:
Bo Hultgren, Skogsstyrelsen, 033–48 25 20
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30