Vad händer i Gävleborgs skogar 2016?

13 april 2016

Risken för omfattande granbarkborreangrepp och hur den kan minskas är en av de centrala frågorna som tas upp på Skogsstyrelsens dag för skogssektorn i Gävleborgs län den 14 april. Dessutom presenteras en rad andra aktuella frågor.

Dagen leds av Skogsstyrelsens regionchef Pär Larsson och distriktschef Patrik Karlsson. Dessutom medverkar flera av Skogsstyrelsens experter, bland andra Gunnar Isacsson som ger en bild av den överhängande risken för granbarkborreangrepp på länets skogar.

Skogsstyrelsen berättar om myndighetens fokusområden för 2016, arbetet med systemtillsyn och objektvisa dialoger som innebär att Skogsstyrelsen ute i fält går igenom vad som fungerat bra och mindre bra vid en avverkning.

Holmen Skog deltar och berättar hur de arbetar för bättre ungskogar i länet. Skogforsk presenterar de senaste rönen när det gäller röjning av skog.

Tid: torsdag 14 april, kl.9.00–15.00
Plats: Folkets Hus i Delsbo

Medier är välkomna att delta hela eller delar av dagen. Anmäl er gärna till Nisse Frank, Skogsstyrelsen på nils.frank@skogsstyrelsen.se.

Mer information:
Nils Frank, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0650–377 85
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30