Yes, we löve it! – Nya gratiskurser i satsning på lövskog

21 november 2023

Klimatförändringarnas påverkan på skogen och risken för skador bidrar till det stora intresset för lövskog just nu bland skogsägare. För att möta detta sjösätter Skogsstyrelsen Lövveckan under vecka 48 med dagliga digitala kurser hela veckan gratis för alla.

Intresset för lövskog och lövskogsskötsel är stort. Många är nyfikna och vill lära sig mer för att få en större variation på sin fastighet. Skog med större variation av trädslag står bättre emot skador som blir all vanligare i takt med klimatförändringarna. Det handlar om mer extremväder där stormar, torka, bränder och översvämningar kan påverka skogen, men även angrepp av svamp och skadeinsekter.

Efterfrågan ökar

Det är inte bara enskilda skogsägare utan även entreprenörer, förvaltare och skogsinspektorer som har ett intresse för att lära sig mer. Syftet med Lövveckan är att inspirera och öka kunskap om lövskog.

– Vi ser att det efterfrågas alltmer kunskap om lövskog och det vill vi självklart möta upp. Under Lövveckan hoppas vi kunna inspirera och även visa på möjligheterna som finns med löv när det gäller biologisk mångfald, klimatförändringar men också produktion och friluftsliv, säger Anders Magnebäck, skogskonsulent på Skogsstyrelsen som arbetat med förberedelserna.

Det är inte bara enskilda skogsägare utan även entreprenörer, förvaltare och skogsinspektorer som har ett intresse för att lära sig mer.

Flera föreläsningar varje dag

Det kommer erbjudas flera digitala föreläsningar dagligen, bland annat om lövskogens betydelse i ett förändrat klimat, för biologisk mångfald och friluftsliv. Dessutom kan skogsägaren får lära sig mer om lövträdens plats i produktionen och hur en lövskog ska skötas på bästa sätt.

Föreläsningarna hålls av en rad experter inom många områden som berör lövskog och kommer bland annat handla om hur man lyckas med produktion av lövträd, det senaste inom forskningen, skötsel och marknadsfrågor.

Hela programmet finns här:  Lövveckan - Skogsstyrelsen

Mer information:

Anders Magnebäck, skogskonsulent, Jönköpings distrikt, Skogsstyrelsen, 0380-51 47 33, anders.magnebäck@skogsstyrelsen.se

Presstjänst: 036-35 94 91, pressjour@skogsstyrelsen.se
Vår presstjänst är tillgänglig vardagar kl. 8.00–16.30