Pressinbjudan: Framgångar i kampen mot multiskadad ungskog i norr

16 november 2023

Nästan 40 procent av ungskogen i Sveriges fyra nordligaste län har drabbats av en eller flera skador samtidigt, så kallad multiskadad skog. Under tre år har Skogsstyrelsen tillsammans med skogsbolag, forskning och intresseorganisationer gått samman för att vända utvecklingen. På plats i Umeå, men också digitalt, presenterar vi den 30 november resultatet av framgångarna.

Skador orsakade av svampar, som till exempel törskate, gremmeniella och snöskytte är tillsammans med skador från bete av älgar och annat vilt ett stort problem för många skogsägare i norra Sverige. Skadorna påverkar trädens vitalitet, tillväxt och överlevnad vilket innebär stora förluster för skogsägarna, samhället men också klimatet. 2020 startades samverkansprojektet multiskadad ungskog i norra Sverige för att lära mer om skadorna och vad de beror på.

Ny forskning och kunskap har tagits fram kring skadeproblematiken och spridits till såväl skogsindustrin som enskilda skogsägare. Välkomna att närvara på slutseminarium i Umeå den 30 november där vi berättar om vilka framsteg vi har gjort under de här åren.

När? 30/11 klockan 9-16

Var? Björken, SLU, Skogsmarksgränd 17 i Umeå.  Det finns även möjlighet att medverka digitalt.
Anmälan behövs bara vid medverkan på plats i Umeå. 

Mer information, program och digital länk för deltagande finns här: Slutseminarium Multiskadad ungskog i norra Sverige - Skogsstyrelsen

Mer fakta om samverkansprojektet multiskadad ungskog i norra Sverige 

Multiskadad ungskog är ett samlingsnamn för flera skadefaktorer som tillsammans påverkar trädens vitalitet, tillväxt och överlevnad. Skador som ingår är bland annat orsakade av älg, törskatesvamp och knäckesjuka. Norrbottens län är särskilt hårt drabbat. Det finns många olika motiv till att begränsa dessa skogsskador, där ett motiv är att de på sikt kan påverka den samhällsekonomiska tillväxten i norra Sverige.

Mer information:

Tobias Gramner, projektledare, Skogsstyrelsen, 0970-643 45, tobias.gramner@skogsstyrelsen.se

Presstjänst: 036-35 94 91, pressjour@skogsstyrelsen.se
Vår presstjänst är tillgänglig vardagar kl. 8.00–16.30