Omfattade regnskador på skogsbilvägar - skogsägare uppmanas inspektera

12 september 2023

Det omfattande regnet under sommaren har gått hårt åt många skogsbilvägar och allmänna vägar i mellersta delarna av landet. Därför uppmanas nu skogsägare i Gävleborg, Uppland, Västmanland, Örebro län, Värmland och Dalarna att kontrollera, rensa och stärka upp skogsbilvägarna vid behov för att minska risken för störningar och fler skador.

– Vädret har gått hårt åt vägarna i sommar. Nu behöver alla hjälpas åt att se över, åtgärda och förstärka skogsbilvägar, vägtrummor och diken för att begränsa skador på vägnätet men också på naturmiljö som sjöar och vattendrag, säger Stefan Gunnarsson, vägspecialist på Skogsstyrelsen.

Undantag gäller givetvis för det område i Västmanland och Dalarna som nu omfattas av restriktioner med anledning av afrikansk svinpest ( Om övervakningen av ASF - SVA )

Kan bli kostsamt

Skador på skogsbilvägar kan på många sätt bli kostsamt för den enskilde skogsägaren, men även för samhället. Erosion och igensatta diken kan också påverka det allmänna vägnätet. Saknas det tillgång till ett fungerande vägnät ökar skogsägarens kostnader för exempelvis avverkningarbetet och det kan bli svårt att transportera virket i rätt tid till industrin. På lång sikt påverkas även värdet på en skogsfastighet av hur nära skogen ligger en fungerande skogsbilväg.

Material och vatten som spolas bort kan också få negativa konsekvenser för naturmiljön, exempelvis sjöar eller vattendrag. Det är därför viktigt att skogsägare underhåller sina skogsbilvägar regelbundet, särskilt i ett förändrat klimat där det väntas mer extremt väder och värre skyfall.

Uppmaningar till skogsägare

Skogsägare uppmanas nu därför att:

  • Ta för vana att kontrollera dina vägar regelbundet.
  • Rensa vägtrummor från skräp så att de inte stoppar vattenflöden.
  • Kontrollera att vägtrummor har tillräcklig dimension och erosionsskydd för att klara större vattenmängder.
  • Kontrollera vägbankar och broar så att de inte är skadade av vattenflöden.
  • Se över vägens dräneringssystem, det vill säga att vägen har en form som leder av vatten från vägytan och ner i diket och att dikena i sin tur leder bort vattnet från vägen.
  • Fundera på om fler vägtrummor behöver läggas för att sprida stora vattenflöden.
  • Undvik att ha långa diken utan avbrott i lutning.
  • Se över om känsliga delar av väganläggningen så som trummors in- och utlopp, sträckor med erosionskänsliga material ska skyddas från erosion.

Det är alltid fastighetsägaren eller vägföreningen (om vägen är samfälld) som bär ansvaret för eventuella skador på personer eller egendom orsakade av skadade eller inte fungerande skogsbilvägar.

Mer information:

Gävleborg: Stefan Gunnarsson, vägspecialist, 0278-356 71, stefan.gunnarsson@skogsstyrelsen.se

Uppsala-Västmanland: Frank Rangsmo, vägspecilaist, 0293-227 64, frank.rangsmo@skogsstyrelsen.se

Sörmland-Örebro: Johan Andersson, skogskonsulent, 019-44 64 09, johan.andersson@skogsstyrelsen.se

Värmland: Hans Källsmyr, skogskonsulent, 0565 – 477 84, hans.kallsmyr@skogsstyrelsen.se

Dalarna: Tysk Björn Hermansson, skogskonsulent, 0250-59 51 19, bjorn.hermansson@skogsstyrelsen.se

Presstjänst: 036-35 94 91, pressjour@skogsstyrelsen.se
Vår presstjänst är tillgänglig vardagar kl. 8.00–16.30