Skogsstyrelsens kontor i Nordmaling stängs från årsskiftet

22 mars 2023

Skogsstyrelsen kommer att stänga kontoret i Nordmaling från och med årsskiftet. De tre personer som berörs kommer istället att flytta till kontoret i Umeå.

I samband med att nuvarande hyresavtal går ut vid årsskiftet har en översyn gjorts som lett fram till beslutet att säga upp hyresavtalet och stänga kontoret.

– Vi ser kontinuerligt över vår organisation så att den är så effektiv som möjligt och motiven till att vi stänger kontoret är flera. Inte minst har vårt arbetssätt förändrats de senaste åren med nya digitala verktyg men också som en följd av pandemin. Möjligheten till att jobba på distans gör att närvaron på kontoren varierar och stundtals är låg och vi kan inte fortsätta ha för mycket tomma ytor, säger distriktschef Carina Jensen vid Skogsstyrelsens distrikt i Södra Västerbotten.

De personer vid kontoret i Nordmaling som berörs kommer istället att utgå från kontoret i Umeå. I juni i år kommer samtidigt det 30-tal medarbetare som finns på kontoret i Umeå att flytta till nya lokaler, också det en del i arbetet med att effektivisera lokalkostnader.

Skogsstyrelsen finns representerat över hela landet med ett 70-tal kontor fördelat på 22 distrikt. Huvudkontoret ligger i Jönköping.

Mer om vår organisationOrganisation - Skogsstyrelsen

Mer information:
Carina Jensen, distriktschef, Södra Västerbottens distrikt, Skogsstyrelsen, 090-15 83 45, 070 – 606 83 16, carina.jensen@skogsstyrelsen.se

Presstjänst: 036-35 94 91, pressjour@skogsstyrelsen.se
Vår presstjänst är tillgänglig vardagar kl. 8.00–16.30