Skogsstyrelsen kallar till krismöte efter omfattande skador på skogsplanteringar

23 februari 2023

Gotland har under en längre tid haft stora problem med rådjur som äter på skogsplanteringar med stora kostnader och påverkan på den biologiska mångfalden som några av följderna. Nu bjuder Skogsstyrelsen in alla berörda aktörer till dialogmöten 8 och 9 mars för att tillsammans kunna hitta samsyn och lösningar.

– Det är uppenbart att rådjurens bete nu är ett så stort problem att vi behöver agera. Vi kan inte ha en situation där det knappt går att få upp ny skog på ön. Därför har vi bjudit in skogsägare och andra berörda till de här dialogmötena för att kunna hitta samsyn och lösningar tillsammans, säger Ingvar Hansson, skogskonsulent på Skogsstyrelsen.

Olika typer av skador

Samtidigt som rådjurens bete förstör planteringar, så har även dovhjort som rymt från ett hägn börjat förvilda sig och sprida sig över ön vilket ökar betestrycket ännu mer på planteringarna. Samtidigt kan ett torrare och varmare klimat göra att träden blir stressade och sekundära skadegörare angriper träden som till exempel svampar och skalbaggar.

Syftet med mötena är att försöka komma fram till vad som är en bra balans mellan skog och vilt och hur vi tillsammans kan möta den allmäna skadeutvecklingen. Hur mycket skador får man acceptera och hur många kan rådjuren vara i förhållande till hur mycket foder det finns till dem i skogen?

Inventering presenteras

Under mötena presenterar även Skogsstyrelsen resultat från inventeringen av betesskador från rådjur på Gotland. Länsstyrelsen redogör för dovhjortens utbredning på Gotland, pengar till utfodring av vilt utanför hägn och Jägarförbundet presenterar fakta om rådjur och dovvilt samt goda exempel på samarbete mellan jägare och skogsägare. Dessutom berättar Mellanskog om hur ska man tänka som skogsägare med förebyggande åtgärder och åtgärder i föryngringar och LRF pratar om toleransnivåer för skador av vilt i jordbruket och betydelsen av samverkan och aktiv viltförvaltning.

– Vi har fått positiv respons på initiativet och nu hoppas vi på en god uppslutning och bra diskussioner, säger Ingvar Hansson.

Mötena hålls:

  • Onsdag 8 mars klockan 18.30 – 21.00, Stenkyrka Folketshus
  • Torsdag 9 mars klockan 18.30 – 21.00, Levide Bygdegård

Mer information:

Ingvar Hansson, skogskonsulent, Visby, Skogsstyrelsen, 0498-25 85 18, ingvar.hansson@skogsstyrelsen.se

Presstjänst: 036-35 94 91 eller pressjour@skogsstyrelsen.se
Vår presstjänst är tillgänglig vardagar 08-16.30