Naturnära jobb avslutat – nästan 4 000 åtgärder utförda av 800 deltagare

13 februari 2023

Fler än 800 personer som stod långt från arbetsmarknaden deltog i arbetsmarknadssatsningen Naturnära jobb och nästan 40 procent gick vidare till jobb eller utbildning under 2022. Tillsammans utförde de nästintill 4 000 åtgärder över hela landet till nytta för naturvård och friluftsliv. Det visar en sammanställning av uppdraget som nu avslutats.

– Utvärderingen stärker oss i uppfattningen att det här har varit till stor nytta inte bara för enskilda individer som fått en ny framtid, utan också för hela samhället med de många åtgärder som utförts i naturen, säger Fredrik Silfwerbrand, chef för enheten för arbetsmarknadsuppdrag på Skogsstyrelsen.

Nästan 40 procent i jobb eller utbildning

2020–2022 har Skogsstyrelsen tillsammans med Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna, en rad kommuner, Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) bedrivit Naturnära jobb för personer som var nya eller relativt nyetablerade i Sverige eller personer som varit arbetssökande en längre tid. För de tre åren avsattes totalt 450 miljoner kronor.

Utvärderingen visar bland annat:

  • Under uppdraget anställdes 833 personer.
  • 37 procent av de som anställdes var kvinnor.
  • Av de som slutat fram till september 2022 gick 39 procent vidare till jobb eller utbildning. 2021 var siffran 27 procent.
  • Merparten av medarbetarna utvecklades och stärkte sin hälsa under anställningen.
  • Inte mindre än 3 804 åtgärder har utförts av medarbetarna, exempelvis bekämpning av invasiva arter, underhåll av friluftsanläggningar och naturvårdande skötsel. (Se samtliga åtgärder via länken till aktivitetskartan nedan!)

"Livet har kommit tillbaka"

Resultatet från den sista genomförda enkäten i november 2022, visade att 77 procent ansåg att deras anställning i uppdraget varit bra eller mycket bra. Några av de positiva återkopplingarna från medarbetarna:

“I den bästa av världar hade jag sett en fortsättning, då detta projekt är livsomvälvande om man själv är villig att jobba för sina mål.” (nov 2022)

”Allt, livet har kommit tillbaka. Vill gärna fortsätta. Det bästa som hänt mig och min familj på mkt länge. Känner att jag är på gång i livet, på rätt sida. Nu kan allt bara bli bättre för mig. Tack!” (dec 2021)

Även under 2018 anställdes 1 625 personer på Skogsstyrelsen, i det dåvarande regeringsuppdraget Naturnära jobb. I och med riksdagens budgetbeslut för 2019 lades det ned i förtid. Ett nytt uppdrag kom sedan till 2020 som nu återigen alltså avslutats.

– Det är viktigt att få långsiktig kontinuitet i sådana här uppdrag, inte minst utifrån medarbetarnas perspektiv. Start och stängning av verksamheten, oavsett hur det utförs, är kostsamt. Samtliga myndigheter ser gärna att uppdraget hade permanentats med jämn finansiering över tid, säger Fredrik Silfwerbrand.

Länk:
Se alla aktiviteter och var de utförts på vår aktivitetskarta: PRJ_VisualiseringNNJ_AppOversikt_PROD (skogsstyrelsen.se)

Mer fakta:
2020–2022 bedrev Skogsstyrelsen tillsammans med Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) Naturnära jobb för personer som var nya eller relativt nyetablerade i Sverige eller personer som varit arbetssökande en längre tid. Regeringsuppdraget genomfördes både i statlig och kommunal regi. Verksamhet bedrevs på 32 orter med Skogsstyrelsen som arbetsgivare, på en ort med SGU som arbetsgivare och på 22 orter med kommun som arbetsgivare.

Uppdraget har syftat till att arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden ska få prova på arbete inom gröna näringar samt att stärka den kompetensefterfrågan som finns inom branschen.

Att en individ bedöms stå långt från arbetsmarknaden kan exempelvis bero på funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, långtidsarbetslöshet, om en person är nyanländ invandrare eller saknar fullgjord gymnasieutbildning.

Under anställningen genomfördes en individuell kartläggning, löpande coachning utifrån kartläggningen och slutligen ett aktivt matchningsarbete. Utbildning och olika kompetenshöjande insatser har varit viktiga inslag i anställningen för medarbetarna i arbetslagen.

Naturnära jobb - Skogsstyrelsen

Mer information:

Fredrik Silfwerbrand, enhetschef, enheten för arbetsmarknadsuppdrag, Skogsstyrelsen, 0498 – 25 85 17, fredrik.silfwerbrand@skogsstyrelsen.se

Vår pressjour är tillgänglig vardagar kl. 8.00–20.00 samt helger kl. 10.00–15.00, 036-35 94 91. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl:  pressjour@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 94 93, 073-029 84 92, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se