Angrepp av granbarkborre i snöskadad skog i Västernorrland

05 september 2022

Omfattande angrepp av granbarkborren har upptäckts i den skog i Västernorrland som skadades av snön i vintras. Angreppet går som ett band från Stöde och norrut inåt landet och skogsägare behöver nu kontrollera sin skog och agera skyndsamt för att rädda virkesvärden.

Granar i området blev stressade av snöskador, till exempel att toppen knäcktes av tung snö. Därmed blir träden mottagliga för angrepp eftersom granbarkborren gärna angriper redan svaga träd. Det skapade i sin tur förutsättningar för granbarkborren att föröka sig och nu även angripa övrig skog.

– Tyvärr har det blivit som vi befarade och man reagerar verkligen på omfattningen när vi är ute och tittar i skogarna. Ska skogsägare rädda något av virkesvärdet i de angripna träden behöver man se över sin skog och få ut dem snabbt. Det är för sent med några bekämpningsåtgärder nu, säger Magnus Martinsson, skogskonsulent i Västernorrland.

Normalt sett är en åtgärd att snabbt få ut träden som är angripna. Då följer granbarkborrarna med träden ut ur skogen, förutsatt att barken sitter kvar. Men nu har skadeinsekten lämnat träden och då återstår att rädda virket så gott det går innan trädet dör helt efter angreppen.

Tydligaste tecknet på att granen drabbats just nu är att titta efter röda eller rödbruna barr. Har granen inga barr kvar så är det ett gammalt angrepp. Andra tecken kan vara:

  • Små ingångshål i barken där granbarkborren borrat sig in.
  • Kåda som droppat på barken (granens sätt att försvara sig).

Skogsägare som vill avverka behöver göra en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen om området är mer än 0,5 hektar, senast sex veckor före den planerade avverkningen. Behöver man avverka tidigare än sex veckor, eftersom det är bråttom att få ut träden, så kan man söka dispens för det.

Mer information: www.skogsstyrelsen.se/granbarkborre

Kontakt:

Magnus Martinsson, skogskonsulent, Västernorrlands distrikt, Skogsstyrelsen, 060-55 31 64, 072 – 578 14 72, magnus.martinsson@skogsstyrelsen.se

Pressjour: tillgänglig vardagar kl. 8.00–20.00 samt helger kl. 10.00–15.00, 036-35 94 91. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl:  pressjour@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 94 93, 073-029 84 92, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se