Stressade träd och tidiga avverkningar – nu slår torkan mot skogen

01 juni 2017

Den senaste tidens torka gör att skogen börjar påverkas. Granar med brunröda barr breder ut sig och skogsägare som begär dispens för att kunna avverka skog i förtid har ökat på flera platser.

Det går att se vid skogsbryn och vägkanter. Granar med roströda och bruna barr. Analyser som gjorts av SLU i år visar att det ofta handlar om granrost, en svampsjukdom som kan drabba gran.

- Vi tror det är en kombination av granrost och torka. Träd som normalt sett skulle tagit ett granrostangrepp med en klackspark får nu svårt att försvara sig om de samtidigt är torkstressade. Det vill till att det kommer regn nu annars riskerar träden att dö, säger Gunnar Isacsson, ekolog på Skogsstyrelsen.

Hur omfattande angreppen är vet Skogsstyrelsen ännu inte men rapporterna om de torkstressade och granrostangripna träden kommer från Götaland, området mellan Vänern och Vättern, Kronobergs län, nordöstra Skåne och norra delen av Kalmar län.

Utsatta träd är också mer mottagliga för granbarkborre som svärmar just nu i Syd- och Mellansverige.

Redan för en månad sedan upptäcktes torra träd i norra delen av Kalmar län och sedan har torkan fortsatt. Det har resulterat i att skogsägare i det området i allt större utsträckning begär dispens för att ta ned drabbade träd i förtid för att rädda virkesvärdet.

Skogsstyrelsen uppmanar därför skogsägare att hålla koll på sin egen skog, när det gäller torka, granrost och angrepp av granbarkborren. Granrosten angriper inte knoppar och normalt sett överlever en gran ett angrepp av granrost. Syns gröna skott i grenspetsarna så är granen på gång igen.

- Det här understryker också vikten av att sätta rätt träd på rätt mark, att inte sätta gran på mark som är gynnsam för tall, säger Gunnar Isacsson.

 

Mer information:

Lennart Weidinger, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, Kalmar distrikt, 0492-75683

Gunnar Isacsson, ekolog, expert insekter och skogsskador, Skogsstyrelsen, 0451-38 31 04

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30