Drönarbilder och kartor ska ge en bild av branden

31 maj 2017

Bilder från Skogsstyrelsens drönare ska tillsammans med myndighetens kartor, ge en bild över skogsbrandens omfattning i Gillbonderyd, på gränsen mellan Kalmar och Kronobergs län. - Det har bränt riktigt hårt, säger Katharina Ahlert, skogskonsulent på Skogsstyrelsen som besökte området på onsdagen.

Skogsstyrelsen var på plats med flera konsulenter för att hjälpa till med att få fram en tillförlitlig karta över brandområdet. En drönare användes bland annat för att få bilder av områdets utkanter och därmed säkerställa var den yttre gränsen går. Tillsammans med kartmaterial, flygfoton och satellitbilder som sedan tidigare finns på Skogsstyrelsens enhet för geografisk information, ska handläggarna ta fram en karta med ett rutnät och koordinater som förhoppningsvis redan under torsdagen kan underlätta eftersläckningsarbetet.

- Med hjälp av materialet ska vi bygga en karta över området, säger Katharina Ahlert, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i Kronoberg och besökt brandplatsen.

Kartorna har två syften: hjälpa räddningstjänsten lokalisera glödbränder mer exakt men också hjälpa fastighetsägare i området att se hur berörda deras marker är.

Brandområdet har inledningsvis bedömts vara mellan 150 till 200 hektar, men kan vara större än så. Omfattningen av skadorna, mängden skog och areal, kan lättare slås fast när kartorna och bilderna är klara.

Enligt Skogsstyrelsens konsulenter på plats, har branden tagit hårt på området.

- Det har bränt riktigt hårt. Hela humusskiktet har brunnit på många ställen och bränt av rötter. Det gör att träd redan börjat falla. Men allt har inte brunnit i området, det finns gröna öar, säger Katharina Ahlert.

Humusskiktet är det organiska, översta skiktet i jordmånen.

Vill du prata med konsulenterna som var på plats?

Katharina Ahlert, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0470-726109

Anton Holmström, skogskonsulent och drönarförare, Skogsstyrelsen 0470-726139

Information om pressmeddelandet:

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30