Skogsturism lockar Polen och Litauen till Blekinge

19 maj 2017

Blekinges lövskogar ska lära Polen och Litauen hur man lockar turister. Följ med på en vandring när representanterna från länderna besöker Naturum Blekinge i ett utbyte länderna emellan.

Den 23-24 maj är Skogsstyrelsen värd för ett internationellt utbyte om turism kopplat till lövskog. Utbytet är en del av aktiviteterna i Attractive Hardwoods, ett treårigt EU-finansierat projekt inom Södra Östersjöprogrammet. Besökare från Polen och Litauen ska få se hur turistanpassad skötsel går till i skyddade Natura 2000-lövskogar. Hur vi jobbar med destinations- och produktutveckling men också med vandringsleder och marknadsföring.

– Utbytet är en viktig del i att förstå de olika utmaningar det innebär att bedriva besöksnäring i naturskyddade skogar. Genom ett gränsöverskridande lärande kan vi också bättre förstå och utveckla besöksnäringen i lövskogsområden kring Östersjön, säger Ola Runfors, projektledare på Skogsstyrelsen.

Studiebesöket sker i projektets pilotområde i Blekinge med besök i Brunnsskogen i Ronneby, Naturum Blekinge, Blekingeleden och Tjärö. Representanter från kommuner, myndigheter, skogsbruk, företagare och forskning deltar.

I Blekinge ska också en app för mobilen tas fram för dem som besöker Naturum Blekinge, Brunnsskogen och Blekingeleden.

Media är välkomna att delta vid rundvandringen i Brunnsskogen.

Var?

Naturum Blekinge.

När?

Tisdagen 23 maj klockan 13.00.

 

Information om projektet finns här:

http://www.skogsstyrelsen.se/om-oss/var-verksamhet/projekt/attractive-hardwoods/

http://www.skogsstyrelsen.se/en/attractive-hardwoods/

  

Mer information:

Ola Runfors, projektledare, Skogsstyrelsen, 0457-45 51 84, 0706-905715

Oriana Pfister, projektkommunikatör, 0451-383125

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30