Avtal klart med olika ingångslöner

19 maj 2017

Efter förhandlingar under vintern och våren har Skogsstyrelsen och GS-facket tecknat ett avtal med en sänkt ingångslön och utbildning. Ett av de första avtalen i sitt slag. Därmed kan fler som står långt från arbetsmarknaden få jobb.

Skogsstyrelsen och GS-facket (Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch) har tecknat ett nytt centralt kollektivavtal om löne- och anställningsvillkor. Avtalet gäller för personer över hela landet med skogliga praktiska arbeten som arbetar för staten. Inom Skogsstyrelsens verksamhet berörs 600 anställda i nuläget och det kan i en framtid bli betydligt fler om verksamheten utvecklas som planerat.

Avtalet kallas Vasa-Skog och gäller 1 jan 2017 – 31 dec 2019. Där finns nu två olika ingångslöner:

  • En för personer som stått mycket långt från den öppna svenska arbetsmarknaden: 17 000 kronor per månad, samtidigt som personen utbildas i bland annat röj- och motorsågsteknik och praktisk naturvård.
  • En annan ingångslön för övriga: 20 921 kronor per månad.

Motivet är att ingångslönen alltid ska gynna de arbetsmarknadspolitiska målsättningarna som utgör grunden för de anställningar som görs med stöd av Vasa-Skog. Effekten av den nya lönesättningen innebär också att Skogsstyrelsen kan uppnå en ökad genomströmning och att fler personer med svag koppling till svenska arbetsmarknaden får jobb och få en värdefull arbetsträning hos Skogsstyrelsen. Anställningen varar under maximalt 12 +12 månader.

– Detta är, så vitt vi vet, det första centrala kollektivavtalet för den grupp med svagast knytning till arbetsmarknaden och där avtalet har en passande ingångslön för målgruppen och som samtidigt ställer krav på ett rejält utbildningsinnehåll inom anställningen. Vi är stolta över att visa att parterna på arbetsmarknaden kan ta ett avgörande samhällsansvar inom ett område med växande problem, säger Thommy Bäckström, ställföreträdande chef på HR-enheten, Skogsstyrelsen.

I det som kallas Visst-avtalet har minimilönen höjts till 22 000 kr per månad. Visst-avtalet är kollektivavtalet för praktiskt skogliga arbeten i staten som ska tillämpas där den statliga arbetsgivaren inte får arbetsmarknadspolitiskt stöd för att anställa en person.

Mer information:

Thommy Bäckström, stf enhetschef, HR-enheten, Skogsstyrelsen, 090-15 83 10, 070-3295302

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30