Svensk skog allt sämre rustad för klimatskador

16 maj 2017

Den svenska skogen är inte tillräckligt klimatanpassad. Till exempel minskar andelen barrblandskog. För att möta sommartorka, mer skadeinsekter och stormar, krävs en mer varierad skog och nu ska skogsägarna få bättre hjälp med det.

En skog som består av en blandning av olika sorters träd, är mindre sårbar för de effekter som väntas av ett varmare klimat. En varierad skog står bättre emot skador vid till exempel stormar, torrperioder och angrepp av både skadeinsekter och svampar som väntas i spåren av ett varmare klimat. Här finns mycket att göra eftersom utvecklingen när det gäller mer varierad skog på flera områden pekar åt fel håll:

  • Andelen blandskog med både tall och gran minskar i både norr och söder.
  • Variationen i föryngringsmetoder minskar.
  • Andelen hyggen som föryngras naturligt med fröträd minskar och är nu under tio procent.
  • Andelen blandskog med både lövträd och barrträd minskar i landet som helhet.
  • Hyggesfria metoder ökar visserligen men tillämpas på mindre än en procent av den mark som används för skogsproduktion.

Detta är bara några exempel. Men det finns lösningar. Skogsstyrelsen erbjuder nu skogsägare som vill bli bättre på att klimatsäkra skogen en ny hjälp. Vi har samlat en rad lösningar som bygger på forskning och beprövade metoder för att få en mer varierad skog. Skogsägare kan nu kan ta del av de här tipsen bland annat via vår hemsida.

- Vi vill att skogsägarna ska se möjligheterna med mer variation och tänka mer brett när det gäller skötsel av skogen, säger Ulf Rydja, rådgivningsspecialist vid Skogsstyrelsen.

Ett varierat skogsbruk är bra ur fler synvinklar än att möta ett nytt klimat. Det ger en trevligare och mer omväxlande landskapsbild vilket berör alla som rör sig i skogen. Skogsägare som tar tillvara skogens alla värden och du sprider också dina risker genom att inte lägga alla ägg i en korg.

Här finns våra tips på hur skogen klimatsäkras: www.skogsstyrelsen.se/skogmedvariation

Mer information:
Clas Fries, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen, 090-15 83 14
Ulf Rydja, rådgivningsspecialist, Skogsstyrelsen, 0611-837 43
Per Hazell, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen, 018-27 88 45
Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30