Jämfald – Jämställdhet och mångfald i skogen

26 april 2017

Jämfald i skogen är projektet där deltagarna får granska och reflektera över bilden av yrkesverksamma inom skoglig sektor. Projektet ska bidra till att motverka diskriminering och öka inkludering i arbetssätt och strukturer vid Skogsstyrelsen. På torsdag den 27 april startar projektet med en konferens för Skogsstyrelsens medarbetare.

På startkonferensen får deltagarna en kunskapsbas om diskrimineringsgrunder, statistik och mekanismer bakom diskriminering. De får också kartlägga var Skogsstyrelsen kan förbättra sitt arbete så att ingen i verksamheten diskrimineras.

Efter konferensen kommer personalen på tre av Skogsstyrelsens distrikt (Uppsala-Västmanlands distrikt, Östergötlands distrikt samt Sörmland-Örebros distrikt) att få utbildning och arbeta med normkritiska övningar. Projektets resultat kommer sedan att spridas ut i organisationen och till skogssektorn.

Genom ökad kunskap om den stereotypa bilden av yrkesverksamma inom skoglig sektor ska projektet förstärka arbetet med att motverka diskriminering och öka inkludering.

 Vi måste bredda synen på vem som kan arbeta med skog. Skogen är en plats för alla. Vi behöver personer med olika kompetenser och erfarenheter, säger Jonas Löfstedt, regionchef och ordförande i projektets styrgrupp.

  Att leda projektet Jämfald i skogen är spännande och viktigt. Det ger oss möjlighet att ta ett stort och viktigt kliv framåt för myndigheten att motverka diskriminering och öka inkludering i vårt arbete, säger Monica Pettersson, projektledare.

Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden och pågår till sommaren 2018.

Välkommen att besöka konferensen som hålls på Hotel Statt i Katrineholm, Storgatan 20, mellan klockan 9 och 16 torsdag den 27 april.

Mer information:

Monica Pettersson, projektledare, Skogsstyrelsen, 019-44 64 03

Rikard Flyckt, kommunikationschef, Skogsstyrelsen, 036-35 94 38