Positivt för skogsbruket om drönare kan användas

14 februari 2017

Skogsstyrelsen är positiv till den förändring av kameraövervakningslagen som regeringen föreslår. Användning av kameraförsedda drönare möjliggör ett effektivare skogsbruk. Även myndigheter bör undantas från lagen.

Skogsstyrelsen har lämnat sitt remissvar på regeringens förslag till förändring av kameraövervakningslagen. Bakgrunden är att kamera på drönare efter en dom 2016 kräver tillstånd, vilket försvårat för ett stort antal företag att bedriva sin verksamhet.

Förslaget innebär att kameraövervakningslagen inte ska gälla för drönare, utan istället ska personuppgiftslagen tillämpas. Då krävs inte tillstånd för privata företag att använda kamera på drönaren. I väntan på den mer övergripande översynen av kameraövervakningslagen som pågår föreslås lagen dock fortsätta att gälla när myndigheter använder kamerautrustade drönare.

– Vi är mycket positiva till den föreslagna lagändringen då det gynnar skogsbrukets möjligheter till att förbättra och effektivisera sitt fältarbete, säger Anton Holmström, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen menar dock att det kan bli problematiskt om myndigheters användning av kameraförsedda drönare begränsas jämfört med privata aktörer. Det är oklart om verksamhet som Skogsstyrelsen bedriver kan anses vara berättigade ändamål för att ges tillstånd enligt kameraövervakningslagen.

– Det finns en risk att vi inte lika enkelt kan effektivisera vårt fältarbete, exempelvis bildinsamling för rådgivning, planering av skötsel eller uppföljning av stormskador. Det skulle därför vara positivt om även myndigheter inom jord- och skogsbruk undantas från kameraövervakningslagen, säger Anton Holmström.

Mer information:
Anton Holmström, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0470–72 61 39
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30