Jobb för nyanlända i skånska naturreservat

25 januari 2017

Ett åttiotal nyanlända får nu möjlighet till praktik följt av anställning hos Skogsstyrelsen. Syftet är öka deras möjligheter att komma in på arbetsmarknaden, samtidigt som de gör en värdefull insats i skånska naturreservat.

– Med satsningen fortsätter vi ett viktigt samarbete mellan Skogsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen i Skåne, säger Therese Ludwig, projektledare, Skogsstyrelsen.

80 nyanlända erbjuds först ett halvårs praktik och sedan ett halvårs anställning hos Skogsstyrelsen. Sedan tidigare är även 60 långtidsarbetslösa anställda på så kallade extratjänster inom arbetsmarknadsprojektet. Verksamheten bedrivs i bland annat Malmö, Helsingborg, Höganäs, Perstorp, Klippan, Kristianstad, Hässleholm, Kävlinge, Trelleborg, Skurup, Sjöbo, Ystad, Tomelilla och Simrishamn.

– Grupperna är alltså en blandning av långtidsarbetslösa och nyanlända med olika bakgrund. Förutom att alla får arbetslivserfarenhet, så får våra nyanlända språkträning, både hos oss och genom utbildningen svenska för invandrare. De utbyter också erfarenheter och får nya kontakter som hjälper dem komma in i samhället, säger Therese Ludwig, projektledare, Skogsstyrelsen.

Arbetet sker i nästan samtliga av Skånes cirka 300 naturreservat. Bland annat utförs röjning av gamla betesmarker, stängsling för betesdjur och uppsättning av informationsskyltar på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne.

– Projekt av det här slaget är dubbelt positiva. De ger stor samhällsnytta, dels eftersom många av arbetsuppgifterna annars inte blivit utförda, dels får långtidsarbetslösa och nyanlända meningsfull sysselsättning, praktik och en introduktion till den svenska arbetsmarknaden, säger Jörgen Nilsson, naturvårdsförvaltare, Länsstyrelsen i Skåne.

– Anställningen ger förutom arbetslivserfarenhet även referenser, arbetskamrater och kunskap om de gröna näringarna. Det är viktigt att skapa intresse för branschen eftersom våra prognoser visar att det kommer att saknas utbildad personal framöver, säger Mehran Najafi, samordnare på Arbetsförmedlingen för etableringsuppdraget i Skåne.

Medier som är intresserade av intervjuer eller att följa med arbetslagen ut i skogen kan kontakta Therese Ludwig, Skogsstyrelsen.

Mer information:
Therese Ludwig, projektledare, Skogsstyrelsen, 0413–294 64
Mehran Najafi, samordnare etableringsuppdraget i Skåne, Arbetsförmedlingen, 010–486 74 17
Jörgen Nilsson, naturvårdsförvaltare, Länsstyrelsen i Skåne 010–224 15 19
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30