284 miljoner potentiella julgranar i Sverige

21 december 2016

Står du utan gran i jul? Frukta icke! Statistiken visar att det borde finnas en gran även för dig här i vårt avlånga skogsrika land.

Enligt en beräkning som Skogsstyrelsen gjort finns det 284 miljoner potentiella julgranar i höjden 1,6-2,4 meter i Sverige. Det är nästan 30 granar per svensk.

Sveriges skogsägare planterar mer än 200 miljoner granar varje år, så även om en och annan tas in och sprider jultrevnad i hemmen är julgranens framtid säkrad.

Läs hela nyheten på Skogsstyrelsens webbplats.

Mer information:
Patrik André, enhetschef, Skogsstyrelsen, 036–35 93 43
Ulrika Lamberth, pressansvarig Skogsstyrelsen, 036–35 93 30