Frostiga björkstammar i snö och vintersol. Åtvidaberg, Östergötland. Foto: Mikael Svensson / MostPhotos

Södra Västerbottens distrikt

Distriktet har kontor i Umeå, Bjurholm, Vindeln, Vilhelmina och Åsele. Skogslandskapet har formats av älvar, åar och hav. Mot kusten är skogen starkt påverkad av forna tiders järnbruk.

Här finns sandtallskogar, bördiga gransluttningar, stora våtmarksområden, kustgranskogar, tallskogar i älvdalarna och fjällbjörkskogar i fjällområden. Marken används bland annat till skogsbruket, rennäring, gruvnäring, vindkraft, rekreation, jakt och fiske.

Lokala träffar i Västerbotten

Under våren har vi ett stort utbud av lokala skogsträffar där du kan få råd och lära dig mer i grupp. Träffarna är antingen på plats eller digitala. Några av träffarna behöver du anmäla dig till medan andra är öppna träffar. 

 Aktuella skogsträffar och anmälan

Lokala träffar inom Miljösmart skogsbruk

Under våren har vi också ett stort utbud av lokala kurser och skogsträffar som anordnas inom Miljösmart skogsbruk. Du hittar dessa kurser eller skogsträffar i kalendern för respektive målgrupp.

Skogsträffar för skogsägare

Skogsträffar för yrkesverksamma

Anmäl dig till vårt lokala nyhetsbrev

När du anger din e-postadress här kommer vi att skicka Västerbottens distrikts lokala nyhetsbrev till dig. Förutom vårt nyhetsbrev skickar vi ibland även ut information om våra produkter och tjänster samt kurser och skogsträffar. Du kan när du vill ta bort din adress från vår lista genom att klicka på avanmälan i nyhetsbrevet. Om du vill ändra din e-postadress gör du först en avanmälan och anmäler dig sedan på nytt med din nya adress.