Björk mot himmel.

Södra Västerbottens distrikt

Distriktet har kontor i Umeå, Nordmaling, Bjurholm, Vindeln, Vilhelmina och Åsele. Skogslandskapet har formats av älvar, åar och hav. Mot kusten är skogen starkt påverkad av forna tiders järnbruk.

Här finns sandtallskogar, bördiga gransluttningar, stora våtmarksområden, kustgranskogar, tallskogar i älvdalarna och fjällbjörkskogar i fjällområden. Marken används bland annat till skogsbruket, rennäring, gruvnäring, vindkraft, rekreation, jakt och fiske.

Vad vill du läsa om i Lokalnytt?

Anmäl dig till vårt lokala nyhetsbrev

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev sparar vi din e-postadress i det system som hanterar utskicken. Du kan när du vill ta bort din adress från vår lista genom att klicka på avanmälan i nyhetsbrevet. Om du vill ändra din e-postadress gör du först en avanmälan och anmäler dig sedan på nytt med din nya adress. Förutom vårt nyhetsbrev så skickar vi ibland även ut information om våra produkter och tjänster samt kurser och skogsträffar.