Björk mot himmel.

Norra Jämtlands distrikt

Distriktet omfattas av kommunerna Strömsund, Åre, Krokom och Östersund. Granskog dominerar. Tallskogar finns huvudsakligen längs älvdalarna.

Storsjöbygden karaktäriseras till viss del av kalkberggrund med rikligt med orkidéer och unika kalkbarrskogar. Längs fjällkedjan finns skogar som ligger på mer än 400 meter över havet. Många av dessa är relativt högproducerande på grund av den näringsrika berggrunden och det rörliga markvattnet.

Vad vill du läsa om i Lokalnytt?

Anmäl dig till vårt lokala nyhetsbrev

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev sparar vi din e-postadress i det system som hanterar utskicken. Du kan när du vill ta bort din adress från vår lista genom att klicka på avanmälan i nyhetsbrevet. Om du vill ändra din e-postadress gör du först en avanmälan och anmäler dig sedan på nytt med din nya adress. Förutom vårt nyhetsbrev så skickar vi ibland även ut information om våra produkter och tjänster samt kurser och skogsträffar.