Utsikt från toppen av berget Suljätten, 845 möh, i riktning mot nordväst. I förgrunden ses granskog med, för sitt läge i Västra Jämtland, hög bonitet som blir glesare med ett högre inslag av björk i takt med att höjden ökar upp mot Suljätten. Vattnet på bildens mellanparti är Kallsjön som med sitt djup på 134m är Sveriges tionde djupaste sjö. I bakgrunden syns fjällmassivet Skäckerfjällen med många toppar över 1200 m ö h. Skäckerfjällens sannolikt mest kända fjälltopp är Sockertoppen – 1202 möh.

Norra Jämtlands distrikt

Distriktet omfattas av kommunerna Strömsund, Åre, Krokom och Östersund. Granskog dominerar. Tallskogar finns huvudsakligen längs älvdalarna.

Storsjöbygden karaktäriseras till viss del av kalkberggrund med rikligt med orkidéer och unika kalkbarrskogar. Längs fjällkedjan finns skogar som ligger på mer än 400 meter över havet. Många av dessa är relativt högproducerande på grund av den näringsrika berggrunden och det rörliga markvattnet.

Anmäl dig till vårt lokala nyhetsbrev

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev sparar vi din e-postadress i det system som hanterar utskicken. Du kan när du vill ta bort din adress från vår lista genom att klicka på avanmälan i nyhetsbrevet. Om du vill ändra din e-postadress gör du först en avanmälan och anmäler dig sedan på nytt med din nya adress. Förutom vårt nyhetsbrev så skickar vi ibland även ut information om våra produkter och tjänster samt kurser och skogsträffar.