Korg med tidningar. Foto: Mari Nilsson

Undantag från timmerförordningen

Här hittar du de produkter som inte omfattas av timmerförordningen.

Produkter för eget bruk

Virke och trävaror som privatpersoner köper eller säljer för eget bruk omfattas inte.

Bambu- och rottingbaserade produkter

Produkter som består av bambu eller rotting omfattas inte.

Förpackningsmaterial

Förpackningsmaterial som endast används som stöd, skydd eller bärare för andra varor, till exempel lastpallar som används för att skydda en annan produkt som importeras, omfattas inte.

Om lastpallar däremot importeras för att användas eller säljas vidare som förpackningsmaterial omfattas de. Det gör även trä- och pappförpackningar som används för att ge produkten en speciell karaktär, till exempel dekorativa presentaskar.

Tryckt papper

Tryckt papper som böcker, tidskrifter och dagstidningar omfattas inte.

Återvunna produkter

Produkter som har avslutat sin livscykel och normalt sett skulle ha blivit avfall, men som i stället återvinns, omfattas inte. Det kan till exempel handla om möbler som har tillverkats av virke från hus som har rivits.

Virke och trävaror som har FLEGT-licens

Timmerförordningen gäller inte om det finns en FLEGT-licens. Från och med november 2016 måste virke och trävaror som importeras från Indonesien åtföljas av en FLEGT-licens. 

Virke och trävaror som omfattas av CITES

Timmerförordningen gäller inte om det finns ett CITES-tillstånd (tillstånd för att handla med utrotningshotade djur och växter).

  • Senast uppdaterad: 2023-11-15