Tillgänglighetsredogörelse gisportal.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen ansvarar för gisportal.skogsstyrelsen.se. Den här sidan beskriver hur e-tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

E-tjänsten innehåller flera tjänster. Vi är medvetna om att delar av dem inte är helt tillgängliga.

Rapportera brister i e-tjänstens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra e-tjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om e-tjänstens tillgänglighet

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. 

I tjänsten Svärmningsövervakning finns följande brister:

  • Tangentbordsnavigation fungerar inte fullt ut.
  • De popup-funktioner som finns kan inte hanteras via tangentbordet.
  • Webbplatsen är inte anpassad för olika skärmstorlekar och fungerar inte bra på mobil.

I tjänsten Produktionsstatus - Laserdata skog och Skogliga grunddata finns följande brister:

  • Popup-funktioner som finns i kartan kan inte hanteras via tangentbordet.
  • Det finns brister i sidans html-kod vad gäller aria-attribut för att förmedla struktur.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att ta del av detta material. Du kan mejla, ringa eller använda formuläret på sidan Tillgänglighet för att kontakta oss. 

Oskäligt betungande anpassning

Skogsstyrelsen åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Karttjänsterna har tagits fram med hjälp av en produkt från en extern leverantör (ESRI). De brister och problem som finns åtgärdas löpande när det kommer nya versioner av produkten.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av gisportal.skogsstyrelsen.se.

Senaste bedömningen gjordes den 5 maj 2023.

Redogörelsen uppdaterades den 8 juni 2023.

  • Senast uppdaterad: 2023-06-08