Granbarkborreskolan

Granbarkborreskolan

I Granbarkborreskolan får du lära dig mer om granbarkborren och hur du kan förebygga, upptäcka och bekämpa angrepp av denna skadeinsekt.

Granbarkborreskolan är en distansutbildning som främst riktar sig till  skogsägare, skogliga tjänstemän, myndighetsanställda och andra som behöver fördjupad kunskap om skadeinsekten och hur den kan bekämpas. 

Du får bland annat lära dig mer om granbarkborrens ekologi, bekämpningsmetoder, hur du tolkar riskkartor och vad du ska leta efter i skogen för att hitta angrepp. 

Utbildningen tar ungefär tre timmar att genomföra, men du kan gå igenom de olika momenten i den takt som passar dig. Innehållet består av presentationer, filmer och korta kunskapstester. Du kan också ställa frågor till Skogsstyrelsens experter och andra som går distanskursen via ett diskussionsforum.  

Du anmäler dig till Granbarkborreskolan i Skogsstyrelsens Kunskapsportal. Första gången du går in behöver du registrera dig via ett formulär.

Granbarkborreskolan är framtagen av Skogsstyrelsen i samverkan med skogliga aktörer, organisationer och myndigheter inom samverkansprojektet Stoppa borrarna.

  • Senast uppdaterad: 2020-12-04