Skogskonsulent tittar efter granbarkborrar i angripen gran. Foto: Martina Tedenborg

Granbarkborreskolan

Med kunskap om granbarkborren och hur den lever kan du minska skadorna och rädda värden i din skog. I Granbarkborreskolan får du en bra grund för att kunna ta upp kampen mot skadeinsekten.

Granbarkborren har dödat miljontals granar i Sverige de senaste åren. Även kommande sommar väntas stora skador. Som skogsägare är det lätt att känna sig maktlös. Men det är inte kört! Med kunskap om granbarkborren och hur den kan bekämpas kan du ta upp kampen och rädda värden i din skog.

Granbarkborreskolan är en distansutbildning som riktar sig till dig som är skogsägare eller som på andra sätt behöver fördjupad kunskap om skadeinsekten och hur den kan bekämpas. 

Du får bland annat lära dig om granbarkborrens ekologi, bekämpningsmetoder och vad du ska leta efter i skogen för att hitta angrepp. Du får även lära dig hur du kan förebygga framtida angrepp genom att sköta skogen på rätt sätt. 

Utbildningen tar ungefär två timmar att genomföra, men du kan gå igenom de olika momenten i den takt som passar dig. 

Så anmäler du dig

Du anmäler dig till Granbarkborreskolan i Skogsstyrelsens Kunskapsportal. Är det första gången du anmäler dig till en av våra utbildningar behöver du registrera ett konto via ett formulär på webbplatsen. På Kunskapsportalens sida finns mer information om hur du registrerar konto och anmäler dig. Där kan du även se andra utbildningar och träffar som Skogsstyrelsen anordnar. 

Granbarkborreskolan är framtagen av Skogsstyrelsen i samverkan med skogliga aktörer, organisationer och myndigheter inom samverkansprojektet Stoppa borrarna.

  • Senast uppdaterad: 2024-02-15