Granbarkborre

Granbarkborre

Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på våra granskogar. På dessa sidor hittar du information om allt ifrån granbarkborrens biologi och svärmning till hur du hittar och bekämpar den.

Aktuellt just nu 

  • Granbarkborrarna är nu i vintervila. De flesta gräver sig ner i marken över vintern, men en viss andel, framförallt i södra Sverige, blir kvar i barken.
  • Ta kontakt med virkesköpare och planera för eventuell avverkning av så kallade riskbestånd. Ta också rätt på vindfällen och snöbrott, helst innan årets svärmning kommer igång.  
  • Har du stora områden med granar som angreps i fjol eller tidigare kan det finnas skäl att avverka dessa under vintern. Dels för att ta vara på virkesvärde, dels för att ge plats för föryngring.
  • Enstaka granar som tappat det mesta av barken är inte meningsfulla att avverka för att bekämpa granbarkborrarna. 

Hitta angreppen i tid

Angrepp av granbarkborre kan identifieras under hela året, men det är särskilt viktigt att hålla utkik efter färska skador från maj till augusti. Läs mer om vad du ska leta efter på sidan Tecken på angrepp av granbarkborre.

Förebygg angrepp

Granbarkborren förökar sig främst i färska vindfällen av gran. Upparbeta vindfällena så snart som möjligt för bästa ekonomiska utbyte. Om du barkar stockarna och/eller tar bort dem från skogen före sommarsemestern så skyddar du din skog från barkborreskador. I filmen Barkning av vindfällen får du råd hur du kan hantera enstaka vindfällen. 

Du kan även förebygga angrepp genom att avverka så kallade riskbestånd. Läs mer om detta på sidan Bekämpning av granbarkborre.

  • Senast uppdaterad: 2021-01-25