Granbarkborre

Granbarkborre

Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på våra granskogar. På dessa sidor hittar du information om allt ifrån granbarkborrens biologi och svärmning till hur du hittar och bekämpar den.

Aktuellt just nu 

  • Årets granbarkborresvärmning går mot sitt slut och de granar som angreps i början av sommaren börjar nu skifta färg till gult/brunt.
  • Senare angrepp finns oftast nära de tidigare angreppen. Titta efter avfläkt bark högt upp på stammen och gröna barr på marken. 
  • Det är fortfarande effektivt att upparbeta och transportera bort angripna granar om det mesta av barken följer med ut. 
  • Träd som tappat det mesta av barken kan du lämna, eftersom de inte innehåller några granbarkborrar. Däremot är de viktiga för granbarkborrens naturliga fiender. 

Hitta angreppen i tid

Angrepp av granbarkborre kan identifieras under hela året, men det är särskilt viktigt att hålla utkik efter färska skador från maj till augusti. Läs mer om vad du ska leta efter på sidan Tecken på angrepp av granbarkborre.

Förebygg angrepp

Granbarkborren förökar sig främst i färska vindfällen av gran. Upparbeta vindfällena så snart som möjligt för bästa ekonomiska utbyte. Om du barkar stockarna och/eller tar bort dem från skogen före sommarsemestern så skyddar du din skog från barkborreskador. I filmen Barkning av vindfällen får du råd hur du kan hantera enstaka vindfällen. 

Du kan även förebygga angrepp genom att avverka så kallade riskbestånd. Läs mer om detta på sidan Bekämpning av granbarkborre.

  • Senast uppdaterad: 2020-09-08