Granbarkborre

Granbarkborre

Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på våra granskogar. På dessa sidor hittar du information om allt ifrån granbarkborrens biologi och svärmning till hur du hittar och bekämpar den.

Aktuellt i vinter

  • Det är fortfarande effektivt ur bekämpningssynpunkt att avverka och ta ut angripna granar som har det mesta av barken kvar. Men det är viktigt att barken följer med ut ur skogen om du ska få bort granbarkborrarna. 
  • Granar som angreps i slutet av sommaren 2019 har ofta grön krona och en del av dessa blir inte bruna förrän till våren 2020. Titta efter gnagmjöl runt stambasen och hackspettfläkt bark uppe i kronan för att upptäcka dessa angrepp.
  • De granar som angreps 2018 och tidigare står nu gråa och har inga barkborrar kvar. Låt dessa döda granar stå kvar i skogen. Fäll dem endast om de är en säkerhetsrisk eller hindrar framtida föryngringsåtgärder.

Hitta angreppen i tid

Angrepp av granbarkborre kan identifieras under hela året, men det är särskilt viktigt att hålla utkik efter färska skador från maj till augusti. Läs mer om vad du ska leta efter på sidan Tecken på angrepp av granbarkborre.

Förebygg angrepp

Granbarkborren förökar sig främst i färska vindfällen av gran. Tar du bort dem från skogen före sommarsemestern så skyddar du din skog från barkborreskador. Du kan även förebygga angrepp genom att avverka så kallade riskbestånd. Läs mer om detta på sidan Bekämpning av granbarkborre.

  • Senast uppdaterad: 2020-01-21