Skogsbrand. Foto: Daniel Sjoholm MostPhotos

Skogsbränder

Du kan minska riskerna för brand i din skog om du förbereder dig. Följ alltid brandriskvarningarna och anpassa dina aktiviteter efter dessa.

Många former av skogsarbete innebär brandrisk, även en röj- eller motorsåg kan skapa en stor brand. När brandriskerna är höga krävs det att alla är extra försiktiga. En regnskur kan minska brandrisken, men i ett läge med långvarig torka och hög värme kan det snabbt bli hög brandrisk igen.

Förbered och anpassa arbeten efter risknivåerna

 • Välj rätt områden. Det kan vara ett alternativ att flytta arbetet till områden med god växtlighet. De är normalt känsliga områden där det lätt kan bli körskador på grund av vatten nära markytan. De kan då passa bättre att arbeta i när det är extra torrt.
 • Se upp för gnistbildning. Välj om möjligt områden där skogsmaskiner kan komma fram på smidigt sätt utan att bända och bryta sig fram över steniga områden. Metall mot sten ger lätt gnistbildningar.
 • Undvik att arbeta på platser som är svårtillgängliga. Om ett litet tillbud inträffar är det svårt att upptäcka och släcka om det är svårtillgängligt område och då ökar risken att det blir en stor brand.
 • Ta med brandvakt och brandsläckare. Skogsmaskiner och traktorer har givetvis med sig brandsläckare monterade på maskinen. Men även mindre maskiner som terränghjulingar bör ha brandsläckare monterade. Om du kör med motorsåg/röjsåg kan du ha med en mindre brandsläckare på rastplatsen. Det gör att du kan agera snabbt om exempelvis sågen tar eld. Tala med ditt försäkringsbolag om vad det finns för utbud av små släckare som du kan ta med i en väska eller ryggsäck.
 • Välj tidpunkt. Utför arbetet på natten eller tidig morgon, då brandrisken ofta är lägre. 
 • Undvik att arbeta ensam.

Förbered alltid hur du kan larma 112

 • Kontrollera vilka koordinater det är till platsen där du arbetar. 
 • Kontrollera var det finns platser där mobilen har täckning innan du startar arbetet.
 • Tänk igenom hur du kan beskriva vägen till platsen om du behöver larma.
 • Kom ihåg att lämna kontaktuppgifter till dig och övriga på platsen om du larmar. Då kan räddningstjänst kontakta er via uppgift från 112 om de behöver mer information.
 • Om andra följer med dig ut i skogen, till exempel grannen eller familjemedlemmar, se till att alla som är med kan beskriva var ni är. 

Var uppmärksam när du avslutar dagens arbete

 • Se över hela området du arbetat i samt kontrollera maskinen innan du åker hem. En liten brandhärd är lätt att släcka om du upptäcker den i tid.
 • Håll maskiner rena från skräp och olja. Det tar inte många minuter att borsta av torrt material från en maskin samt att torka av olja och fett som kan ansamlas kring hydraulslangar med mera. På en ren maskin syns nya skador och läckage av brännbara oljor.
 • Senast uppdaterad: 2024-01-23