Framsidor av trycksaken "Tänk Vilt när du sköter din skog". Foto: Mockups Design

Tänk vilt när du sköter din skog

Hur kan du göra i din skog för att öka balansen mellan hjortdjur och naturligt foder? I broschyren Tänk vilt när du sköter din skog finns tips på olika sätt att, genom skogsskötsel och viltförvaltning, bidra till en ökad balans.

  • Senast uppdaterad: 2023-11-06