Schackrutehuggning lucka 30x45 meter

Seminarium om hyggesfritt skogsbruk

Välkommen till vår seminarieserie på temat hyggesfritt skogsbruk som syftar till att öka kunskapen om hyggesfria metoder inom skogssektorn.

Under 2022 och 2023 anordnar Skogsstyrelsen, Skogforsk och SLU/Future Forest en serie med seminarier och workshops. Olika teman och frågor diskuteras med syftet att öka kunskapen om hyggesfritt skogsbruk inom skogssektorn.

Två seminarier har genomförts hittills:

  • 23 november 2022: Vilken plats har hyggesfria metoder i framtidens skogsbruk och vad pågår inom området?
  • 4 maj 2023: Vad vill vi med hyggesfritt skogsbruk? Vilka motiv och drivkrafter finns för ett mer varierat skogsbruk?

Kommande arrangemang:

  • 20 juni: Future Forst anordnar en exkursion i Uppsala med fokus på nya forskningsresultat med praktiskt skogsbruk i en tätortsnära kontext. (Läs mer och anmäl dig via länk nedan).

En fortsättning av seminarieserien planeras till hösten 2023. 

Se föredragen i efterhand 

Om du inte haft möjlighet att delta vid seminarierna kan du se de inspelade föreläsningarna och ta del av presentationsmaterialen på Skogstekniska klustrets webbplats. 

  • Senast uppdaterad: 2023-05-10