Schackrutehuggning lucka 30x45 meter. Foto: Lei Milling

Seminarium om hyggesfritt skogsbruk

Under 2022-2024 anordnar vi en serie seminarier och exkursioner på temat hyggesfritt skogsbruk. Syftet är att öka kunskapen om hyggesfria metoder inom skogssektorn.

Exkursion till hyggesfritt skogsbruk

Välkommen till en inspirerande exkursion där vi utforskar hyggesfritt skogsbruk.

  • Datum: 22 oktober klockan 9-15.30
  • Plats: Uppsala

Uppsala Akademiförvaltning kommer att dela med sig av sitt arbete - från beslut till praktiskt utförande. Ta chansen att lära dig mer av deras erfarenheter och diskutera adaptiva arbetssätt med såväl maskinförare som forskare. 

Inbjudan och anmälningslänk kommer!

Exkursionen är en del av en serie seminarier och exkursioner som arrangeras gemensamt av Skogsstyrelsen, Skogforsk, SLU/Future Forest.

Ytterligare digitala seminarier planeras under 2024. 

 

  • Senast uppdaterad: 2024-07-05