Information om valt Skog och Historia objekt

ObjektID: 3056070

Beskrivning
Kalkstenshus, 4,5x4,0m (NNÖ-SSV), höjd 2,5m, innertak stenvalvat med kalkbruksfogar, yttertak spånbelagt regelverk, väggar murade av kalksten och kalkbruk, stenstorlek 0,1-0,6 m, golv av grova plank, järndörr. Huset ligger i en grop, mot Ö och N finns en kallmurad skyddsvall i vinkel 8+8 m, höjd 2-2,5 m, kalksten 0,2-0,7 m. Skyddsvallens NV del är raserad. Text inristad i dörrvalvet "1896 den 12/6 K"
Sakord Tradition Lämningsnamn Alternativa namn
59 - Husgrund, historisk tid
Län Kommun Orientering X Y Geometrisk typ
ÖREBRO LÄN KUMLA 50 m Ö om väg till Södra fabriken. 15,22408 59,10943 Punkt
Registerstatus Inventeringsdatum
1 - Inventerad 1998-11-03