Information om valt Skog och Historia objekt

ObjektID: 2005573

Beskrivning
Stengärdesgård, 60m l (Ö-V), 1,0m br, 0,1-0,3m h, av 0,2-0,6m st stenar.
Sakord Tradition Lämningsnamn Alternativa namn
61 - Hägnad Se inventerarens kommentar
Län Kommun Orientering X Y Geometrisk typ
ÖREBRO LÄN KUMLA V om väg Ytongbanan - Hällabrottet. 15,23049 59,11654 Linje
Registerstatus Inventeringsdatum
1 - Inventerad 1999-04-27