Information om valt Skog och Historia objekt

ObjektID: 1015469

Beskrivning
Område med fossil åkermark,100x50m (N-S). I området finns 1) 13 st röjningsrösen, 1,5-3m i diam, 0,1-1m h, av 0,2-1,2m st stenar. 2) Hägnadsvall, 8m l (N-S), 2m br, 0,7m h, av 0,1-0,5m st stenar. 3) Hägnadsvall, 40m l (N-S), 2m br, 0,5-1m h, av 0,1-0,7m st stenar. 4) Hägnadsvall, 38m l (Ö-V), 0,8m br, intill 0,6m h, av 0,1-1m st stenar.Fastighet Sånnersta 2:2.
Sakord Tradition Lämningsnamn Alternativa namn
32 - Fossil åker Se inventerarens kommentar
Län Kommun Orientering X Y Geometrisk typ
ÖREBRO LÄN KUMLA 15,18462 59,13257 Yta
Registerstatus Inventeringsdatum
1 - Inventerad 2000-11-06