Information om valt Skog och Historia objekt

ObjektID: 1015410

Beskrivning
Jordkällare, 7x6m (Ö-V), 2,0-3,0m h, valvad av natursten och kalksten i storlek 0,3-0,7m. Ingång i V.
Sakord Tradition Lämningsnamn Alternativa namn
59 - Husgrund, historisk tid Se inventerarens kommentar
Län Kommun Orientering X Y Geometrisk typ
ÖREBRO LÄN KUMLA 650m S om Kvarntorpskorset efter el-ledningsgata. 15,28300 59,12778 Yta
Registerstatus Inventeringsdatum
1 - Inventerad 1999-04-30