Information om valt Skog och Historia objekt

ObjektID: 1015370

Beskrivning
Torplämning, 40x30m (N-S) bestående av 1) Husgrund, 6,5-4m, 0,1-0,2m h, av 0,3-0,5m st stenar. I områdets NÖ del är 2) Husgrund, troligt efter ladugård, 7x7m, 1,5m h, av skifferstenar och betongrester. I mitten av området finns 3) Husgrund, 7,0x5,0m (Ö-V), 0,5m h av huggen 0,4-0,9m st stenar. I S delen av området finns 4) Husgrund, 9,0x8,0m (N-S), 0,1-0,6m h. Halva grunden är av betong, övrig av 0,2-0,5m st naturstenar. I lämningen finns hög med mur- och tegelstensrester, 1,5m i diam.
Sakord Tradition Lämningsnamn Alternativa namn
83 - Lägenhetsbebyggelse Se inventerarens kommentar
Län Kommun Orientering X Y Geometrisk typ
ÖREBRO LÄN KUMLA 15m Ö om väg Sakab - Kvarntorpskorset. 15,28094 59,12589 Yta
Registerstatus Inventeringsdatum
1 - Inventerad 1999-04-30